Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö tarjoaa tukeaan, lapselle, nuorelle ja aikuiselle.

Ammatillinen tukihenkilö tukee lapsen tai nuoren omien taitojen kehittymistä ja on heille esimerkkinä, toimintakykyisenä aikuisena. Tukihenkilö aikuiselle tarjoaa apuaan, arjen vaikeuksien voittamiseen, sekä toimintakyvyn löytymiseen, kohti hallittua arkea. Sovean ammatillinen tukihenkilötoiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja dokumentoitua. Tukitoiminnan sisältö ja tavoitteet suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti, niin että asiakkaan motivaatio tukee tavoitetta.

Tukihenkilötapaamiset toteutetaan lapsen, nuoren ja aikuisen luonnollisessa ympäristössä, myös Sovean tiloja kuten mopo/harrastetallia ja monenlaisia harrastusmahdollisuuksia hyödynnetään tapaamisilla. Tuki voi olla keskustelua, sosiaalisten taitojen harjoittelua, koulunkäynnin tukemista, arkipäiväisten asioiden harjoittelua tai ammatin- ja työnhaun tukemista.