Kannatko huolta läheisesi arjessa selviytymisestä? Tarvitsetko hengähdystauon tai hiukan omaa aikaa? Onko toimintakykysi heikentynyt tilapäisesti tai iän myötä? Anna meidän auttaa sinua päivittäisissä toiminnoissa, kun se sinulle parhaiten sopii.

Hoivapalvelut

 • Sijaisomaishoito
 • Henkilökohtainen apu
 • Asiointi- ja saattajapalvelu
 • Kotipalvelu/Kotihoito
 • Veteraanien kotipalvelut

Palvelusetelillä tuotettavat palvelut:

 • Veteraanien kotipalvelut
 • Henkilökohtainen avustus
 • Sijaisomaishoito
 • Kotipalvelu/Kotihoito
 • Omaishoidon sijaispalvelu

  Omaishoidon sijaispalvelu tarjoaa tukea omaishoitajan jaksamiseen. Pidämme omaishoidettavasta huolen silloin kun omaishoitaja itse ei pysty olemaan paikalla. Omaishoidon sijaispalveluun kuuluu omaishoidettavan perushoidon takaaminen ja muut arkea helpottavat toimet. Kun olet saanut myönteisen päätöksen omaishoidon sijaispalvelusta, voit valita meidät turvaamaan omaishoidettavan hyvinvoinnin.

 • Henkilökohtainen apu

  Voit hakea asuinkunnastasi toimintakykyä rajoittavan sairauden tai vaikean vamman perusteella henkilökohtaisen avun päätöstä. Saatuasi myönteisen päätöksen henkilökohtaisen avun hankkimiseen, voit valita meidät avustajatoimintasi järjestäjäksi joko palveluseteliä käyttäen tai asuinkuntasi voi hankkia avustajapalvelumme ostopalvelusopimuksella. Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on tukea asiakasta sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä, mahdollistaa asiakkaan osallistuminen harrastuksiin ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Henkilökohtaisella avulla pyritään myös lisäämään asiakkaan yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja itsenäisyyttä. Henkilökohtaisen avun järjestäminen ja sen käyttäminen on avun tarvitsijalle aina ilmaista. Palvelun sisältö määritellään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

 • Asiointi- ja saattajapalvelu

  Kauppa- ja asiointipalvelu on ajankohtainen silloin kun ostosten tekoon tai arkiseen asiointiin liittyy haasteita tai esimerkiksi liikkuminen on rajoittunut tilapäisesti tai iän myötä.

 • Kotipalvelu erityistukea tarvitsevalle

  Tarjoamme kotipalvelua myös erityistukea tarvitsevalle asiakasryhmälle. Tiimistämme löytyy kielitaitoa ja osaamista erityistukea tarvitsevia asiakkaita varten. Näitä palveluita ovat esimerkiksi viittomakieli, tukiviittomat ja niiden käytön ohjaaminen, selkokieli, kuvakommunikaatio, avustaminen ja opastus esim. kuulo-näkövammaiset, erityislasten avustaminen ja ohjaaminen harrastuksissa sekä vapaa-ajalla. Autamme myös perheitä tukiviittomien käyttämisessä, esimerkiksi yllättävien elämänmuutosten yhteydessä. Palvelu suunnitellaan aina henkilökohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

 • Kotipalvelu

  Kotipalvelu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden saada helpotusta kaikkiin niihin kodin askareisiin, joissa apua tarvitaan. Suunnittelemme palvelun niin, että asiakkaamme saa kaikki tarvittavat palvelut kotona asumisen tueksi. Kotipalvelukäyntiin voi sisältyä esimerkiksi vaatehuoltoa, siivousta sekä kauppa-asiointia. Teidän toiveenne määrittelevät palvelun sisällön.

 • Neuvontapalvelut

  Tarvitsetko apua sosiaali- ja terveyspalveluiden ja / tai eri etuusasioiden hallitsemisessa? Meiltä saat apua esimerkiksi erilaisten etuisuushakemusten täyttämisessä, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen piiriin ohjaamisessa sekä palvelujen järjestämisen avustamisessa. Lisätietoa neuvontapalvelustamme saat soittamalla, puh. 0440 123 333.

 • Veteraanien kotiin annettavat avopalvelut

  Meidän tavoitteenamme on tukea veteraaniemme itsenäistä arjessa selviytymistä erilaisten palveluidemme avulla. Veteraaniasiakkaamme palvelu toteutetaan aina yksilöllisen palveluntarpeen arvioinnin pohjalta. Kotiin annettaviin avopalveluihin voi esimerkiksi kuulua kodinhoitopalvelua, kauppa-asiointia tai muita virkistyspalveluita asiakkaan tarpeen mukaan.