Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Sovea Oy
Meripuistokatu 29 a 5, 94100 Kemi
045 314 0880
info@sovea.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hilla Karppinen
045 314 0880
info@sovea.fi

Rekisterin nimi

Sovea Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastiedot henkilökohtaisen avun, kotikuntoutuksen, omaishoidon sijaispalvelun, kotipalvelujen, siivouspalvelujen järjestämistä varten.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan henkilötiedot:

 • nimi, henkilötunnus
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista:

 • palvelun sisältö
 • palvelun toimittamista koskevat tiedot
 • palvelutapahtumien kirjaukset
 • tiedot asiakaslaskutusta varten

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kertyvät rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittaessa tietoja luovutetaan toimialueen kunnille niiltä osin kuin kunta on palvelujen maksaja. Muilta osin tietoja luovutetaan asiakkaan suostumuksella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimisto-/ arkistotiloissa. Rekisterinpitäjän toimitiloihin on rajoitetut kulkuoikeudet ja kulunseuranta.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietojärjestelmän käyttö on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kullekin käyttäjälle on määritelty käyttäjäryhmän mukaiset käyttöoikeudet, jonka perusteella hänellä on oikeus käsitellä vain määriteltyjä henkilötietoja.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Sovea Oy
Meripuistokatu 29 a 5, 94100 Kemi
045 314 0880
info@sovea.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hilla Karppinen
Meripuistokatu 29 a 5, 94100 Kemi
045 314 0880
info@sovea.fi

Rekisterin nimi

Sovea Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastiedot henkilökohtaisen avun, kotikuntoutuksen, omaishoidon sijaispalvelun, kotipalvelujen, siivouspalvelujen järjestämistä varten.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan henkilötiedot:

 • nimi, henkilötunnus
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista:

 • palvelun sisältö
 • palvelun toimittamista koskevat tiedot
 • palvelutapahtumien kirjaukset
 • tiedot asiakaslaskutusta varten

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kertyvät rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittaessa tietoja luovutetaan toimialueen kunnille niiltä osin kuin kunta on palvelujen maksaja. Muilta osin tietoja luovutetaan asiakkaan suostumuksella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimisto-/ arkistotiloissa. Rekisterinpitäjän toimitiloihin on rajoitetut kulkuoikeudet ja kulunseuranta.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietojärjestelmän käyttö on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kullekin käyttäjälle on määritelty käyttäjäryhmän mukaiset käyttöoikeudet, jonka perusteella hänellä on oikeus käsitellä vain määriteltyjä henkilötietoja.