Sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan tavoitteena on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukeminen,  voimavarojen vahvistamisen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Työmenetelminä keskustelut ja yhdessä tekeminen, ottaen huomioon lasten ikätasoiset teemat, tukien vanhemmuutta ja arjen sujumista.

 • Jälkihuolto

  Sijoitetun nuoren itsenäistymistä voidaan tukea jälkihuoltopalveluiden avulla. Jälkihuoltotyö jatkaa sijaishuollossa aloitettua työtä. Toimintaa ohjaavat nuoren omat ominaisuudet ja mielenkiinnon kohteet. Jälkihuoltotyön Sovealta voi hankkia riippumatta siitä, missä nuori on aikaisemmin ollut sijoitettuna. Jälkihuoltotyö sisältää käytännön ohjausta, keskusteluja, toiminnallista tekemistä sekä nuoren verkostojen vahvistamista. Työn sisältö ja laajuus suunnitellaan yhdessä nuoren ja hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa nuoren tarpeiden ja elämäntaitojen mukaiseksi

 • Tukihenkilötoiminta

  Ammatillinen tukihenkilö tarjoaa tukeaan, lapselle, nuorelle ja aikuiselle.
  Ammatillinen tukihenkilö tukee lapsen tai nuoren omien taitojen kehittymistä ja on heille esimerkkinä, toimintakykyisenä aikuisena. Tukihenkilö aikuiselle tarjoaa apuaan, arjen vaikeuksien voittamiseen, sekä toimintakyvyn löytymiseen, kohti hallittua arkea. Sovean ammatillinen tukihenkilötoiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja dokumentoitua. Tukitoiminnan sisältö ja tavoitteet suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti, niin että asiakkaan motivaatio tukee tavoitetta.
  Tukihenkilötapaamiset toteutetaan lapsen, nuoren ja aikuisen luonnollisessa ympäristössä, myös Sovean tiloja ja lähiympäristöä. Tuki voi olla keskustelua, sosiaalisten taitojen harjoittelua, koulunkäynnin tukemista, arkipäiväisten asioiden harjoittelua tai ammatin- ja työnhaun tukemista.

 • Leiritoiminta

  Sovean leireillä retkeillään ja harrastetaan luonnossa. Leireillä pyritään olemaan mahdollisimman paljon ulkona ja illat vietetään yhdessä nuotilla tai takkatulen äärellä. Leirit tarjoavat rauhallisen ja turvallisen ympäristön elämyksille ja kokemuksille, sekä myönteisen luontosuhteen muodostumiseen. Leirit palvelevat lapsia, perheitä ja leirit räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. Leirejä voi tilata myös omakustanteisesti.

 • Perhetyö

  Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön tavoitteena on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukeminen,  perheen voimavarojen vahvistamisen ja vuorovaikutuksen parantaminen.