Jälkihuolto

Sijoitetun nuoren itsenäistymistä voidaan tukea jälkihuoltopalveluiden avulla. Jälkihuoltotyö jatkaa sijaishuollossa aloitettua työtä. Toimintaa ohjaavat nuoren omat ominaisuudet ja mielenkiinnon kohteet. Jälkihuoltotyön Sovealta voi hankkia riippumatta siitä, missä nuori on aikaisemmin ollut sijoitettuna. Jälkihuoltotyö  sisältää käytännön ohjausta, keskusteluja, toiminnallista tekemistä sekä nuoren verkostojen vahvistamista. Työn sisältö ja laajuus suunnitellaan yhdessä nuoren ja hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa nuoren tarpeiden ja elämäntaitojen mukaiseksi.