Tornion toimipisteemme on palvellut asiakkaitaan jo yli 30 vuoden ajan. Tarjoamme monipuolisia ja kokonaisvaltaisia fysioterapiapalveluja yksilöllisesti, asiakaslähtöisesti ja korkealla ammattitaidolla. Keväällä 2017 Tornion Fysio Center Oy yhdistyi osaksi Soveaa, mutta sama tuttu henkilöstö on yhä palveluksessasi kun tarvitset fysioterapeuttia avuksesi. 

Etusivu 5

Olemme Kela:n vaativan lääkinnällisen avokuntoutuksen palveluntuottaja. Lääkinnällinen kuntoutus toteutetaan Kela:n avokuntoutuksen standardin mukaisesti. Lisätietoa Kelan kuntoutuksesta

 • Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

  Kela järjestää kuntoutusta vaikeavammaisille. Vaikeavammaisiksi määritellään kuntoutujat, joilla on vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve tai kuntoutujan haitta aiheuttaa huomattavia vaikeuksia selviytyä jokapäiväisistä toimista kotona, koulussa tai työssä. Kuntoutus perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, ja se voidaan toteuttaa terapiatiloissa, kotikäynteinä, päivä,-tai ryhmäkotikäynteinä tai allasterapiana. Tuotamme vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä aikuis- että lapsikuntoutujille.

 • Neurologinen fysioterapia

  Neurologinen fysioterapia voi tulla kyseeseen, kun taustalla on neurologinen sairaus tai hermojärjestelmän toimintaan ja motoriikkaan vaikuttava vaurio. Tavallisimpia kuntoutusta vaativia syitä ovat aivoinfarktin jälkeinen halvaantuminen, lihassairaudet, hermovauriokivut, aivo- ja selkäydinvammat, CP-vammat, MS-tauti ja Parkinsonin tauti. Neurologisten asiakkaiden hoidossa sovellamme kaikkia fysioterapian osa-alueita ja fysioterapeutti osallistuu myös apuvälineiden tarpeen arviointiin, hankintaan ja niiden käytön harjoitteluun. Neurologiseen fysioterapiaan perehtyneen tiimimme löydät Tornion toimipisteestämme.

 • Vaikeavammaisten lasten kuntoutus

  Lasten fysioterapiassa tavoitteena on lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn parantuminen ja/tai ylläpitäminen. Fysioterapeuttimme arvioi lapsen liikkumis- ja toimintakykyä sekä kehontuntemusta erilaisten testien, manuaalisten ja visuaalisten tutkimusten perusteella, ja valitsee sopivimman hoitomenetelmän, joka voi olla esimerkiksi NDT (Neurodevelopmental treatment), Bobath-terapia, vauvaterapia ja allasterapia. Fysioterapeutti vastaa myös lapsen liikkumisen sekä päivittäisen toiminnan apuvälineiden tarpeen arvioinnista, sovituksesta, käytön opetuksesta sekä hankinnasta.

 • OMT, Ortopedinen manuaalinen fysioterapia

  OMT on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy tuki- ja liikuntaelinongelmien hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lähtökohtana on asiakkaan oman aktiivisuuden tukeminen ja ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseen. Käytännön terapiakeinoja voivat olla erilaiset manuaaliset menetelmät, kuten pehmytkudoskäsittelyt, nivelen ja nikamien mobilisaatiot ja manipulaatio, kipuhoidot, teippaukset sekä täsmäharjoitteet. Harjoittelu terapeutin kanssa sekä täsmäharjoitteet kotona ovat tärkeä osa OMT-terapiaa. OMT-osaajamme löytyvät Tornion toimipisteestämme.

 • Lasten ja nuorten fysioterapia

  Lasten ja nuorten fysioterapiaa vaativat ongelmat voivat aiheutua murtumista, nivelten nyrjähdyksistä, ylirasitusvammoista. ryhtiongelmista tai erilaisista tuki-ja liikuntaelinsairauksista. Fysioterapeuttimme arvioi lapsen/nuoren liikkumis- ja toimintakykyä sekä kehontuntemusta erilaisten testien, mittausten, manuaalisten ja visuaalisten tutkimusten perusteella ja laatii terapiasuunnitelman yhdessä muiden lasta hoitavien tahojen sekä vanhempien kanssa. Fysioterapeutti vastaa myös lapsen/nuoren liikkumisen sekä päivittäisen toiminnan apuvälineiden tarpeen arvioinnista, sovituksesta, käytön opetuksesta sekä hankinnasta.

 • Lymfaterapia

  Lymfaterapia on lymfakiertoon eli imunestekiertoon kohdistuvaa pehmeää pumppausta, joka tehostaa elimistön omaa nestekiertoa toimimaan turvotuksen parantumiseksi. Turvotuksen syitä voivat olla mm. imusuoniston synnynnäinen kehityshäiriö, imusolmukkeiden poisto (syöpä), muut imusuonistoa vaurioittaneet leikkaukset, vammat ja toistuneet tulehdukset (ruusu). Muita lymfaterapian käyttöalueita ovat: vamman tai leikkauksen jälkeiset turvotukset, pitkälle edennyt laskimovajaatoiminta ja laskimoperäinen säärihaava, tulehdukselliset reumasairaudet, hermoston ärsytystilat ja fibromyalgia. Lymfaterapia toteutetaan manuaalisesti tai koneellisesti LPG- tai Lympha Touch -hoitona.

 • Alaraajatutkimukset ja tukipohjalliset

  Optimaalisesti toimiva alaraaja antaa parhaan alustan tasapainoiselle ryhdille ja liikkumiselle. Alaraajatutkimusyksikössämme Torniossa selvittelemme alaraajojen toiminnanhäiriöitä, jotka voivat ilmetä erityyppisinä nilkan, polven tai lonkkanivelen ongelmina tai selkävaivoina. Fysioterapeuttimme tutkii käsin ja eri mittarein nilkan, jalkaterän, polven, lonkan ja tarvittaessa selän toimintaa, nivelten liikkuvuutta, alaraajojen kuormittumista sekä lihaksiston ja pehmytkudosten toimintaa ja laatii hoitosuunnitelman, joka voi sisältää esimerkiksi kipuhoitoa, teippauksia, manuaalista terapiaa, aktiivista kuntoutusta tai yksilöllisiä tukipohjallisia.

 • Leikkauksen jälkeinen, postoperatiivinen hoito ja kuntoutus

  Ajoissa aloitettu ja oikein mitoitettu kuntoutus edistää leikkauksen jälkeistä kuntoutumista. Kun leikkauspäivä lähestyy, kannattaa selvittää jo hyvissä ajoin omat jatkokuntoutumisen mahdollisuudet. Leikkauksen jälkeinen kuntoutus on aina yksilöllistä ja nousujohteista, jossa otetaan huomioon asiakkaan voimavarat, leikkauksen jälkeinen kipu ja turvotus sekä mahdolliset toimenpiteen aiheuttamat rajoitukset.

 • Käden fysioterapia

  Ihmisen käsi on toiminnallisesti hyvin monipuolinen kehon osa. Yläraajan / käden fysioterapiassa normalisoidaan menetettyä toimintakykyä kivun, vamman tai leikkauksen jälkeen. Käden fysioterapiassa terapiakeinoina käytetään nivelmobilisointia, faskiakäsittelyjä, turvotuksen ja arpien hoitoa manuaalisesti lymfakäsittelyllä tai LPG- tai Lymfa Touch -laitteilla, aktiivista täsmä- ja toiminnallista harjoitteluterapiaa, tuntoharjoitteita, hienomotoriikkaharjoitteita, peiliterapiaa ja GMI:tä.

 • Fascial Manipulation eli faskiakäsittely

  Faskiakäsittely on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin kehitetty terapiamuoto, jossa keskitytään kehon kalvorakenteisiin, pääosin lihaksia ympäröivään syvään lihaskalvoon eli faskiaan. Käsittelyn vaikutuksesta lihaksiston koettu jäykkyys ja kipu lievittyvät ja rangan tai nivelen liikkuvuus normalisoituu. Faskiakäsittely voi tulla kyseeseen tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa, neurologisten asiakkaiden kuntoutuksessa, vaurion pitkittyneessä parantumisessa, vammojen ja leikkausten jälkitiloissa sekä aktiivisen liikkujan, urheilijan tai kehoaan paljon käyttävän henkilön oireiden lievittämisessä. Faskiakäsittelyyn koulutetun tiimimme löydät Tornion toimipisteestämme.

 • Työfysioterapia

  Fyysisesti ja henkisesti hyväkuntoinen työntekijä on yrityksen tärkein voimavara, johon kannattaa sijoittaa. Järjestämme liikuntaryhmiä työyhteisöille joko heidän omissa tiloissaan tai Tornion toimipisteemme tiloissa. Työnantaja ja/tai työterveyshuolto voivat ohjata myös yksittäisiä työntekijöitä jo valmiisiin ryhmiin, kuten esim. kuntosali-, venyttely-, dystonia- ja kivunhallintaryhmiin. Lisäksi voidaan käynnistää myös laajempialaista tykytoimintaa. Räätälöimme yritykselle oman yksilöllisen ohjelman, joka sisältää ohjattuja liikuntatunteja, ergonomisia luentoja, työpaikkatarkastuksia, henkisen hyvinvoinnin luentoja, retkiä ym. kunkin toiveiden ja tarpeiden mukaan.

 • DBC-Aktiivikuntoutus

  Tornion toimipisteessämme on Pohjois-Suomen ainoa DBC-klinikka. DBC-kuntoutus on toimintakykyä palauttavaa kuntoutusta tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. DBC-hoidot koostuvat turvallisista, kehon omia sopeutumismekanismeja tukevista harjoitteista ja ongelman hallintaan saamiseen tähtäävästä oppimisesta. Harjoitteiden toteutuksessa käytetään DBC-kuntoutukseen suunniteltuja laitteita sekä oman kehon painoa käyttäviä toiminnallisia harjoitteita.

 • LPG hyvän olon hoidot

  LPG Sport -hoitojen avulla voidaan ennaltaehkäistä vammojen syntymistä, nopeuttaa palautumista ja lisätä lihasten elastisuutta ja rentoutumista. Urheiluvamman paranemisessa saadaan nopeat hoitotulokset, kun hoito aloitetaan mahdollisimman pian. LPG-hoidon avulla turvotus ja kipu lievittyvät, lihasten jäykkyys vähenee ja hoito ehkäisee arpikudoksen syntymistä. Hoidot ulottuvat syvälle lihaksiin ja lihasjännekalvoihin asti nopeuttaen revähtäneen tai kireän lihaksen paranemista. LPG -kokovartalohoito parantaa verenkiertoa ja vilkastuttaa aineenvaihduntaa, joka tehostaa kuona-aineiden poistumista ja vähentää selluliittia. Hoito rentouttaa, vähentää stressiä ja unen laatu paranee.

 • Klassinen hieronta

  Hieronta on vanha ja tuttu lihasjännityksiä ja kireyksiä laukaiseva hoitomuoto. Klassinen hieronta on pehmytkudoskäsittelyjä lihaskireyksien ja -jännitysten laukaisemiseksi. Hieronta on hyvä hoitomenetelmä akuutteihin lihaskireyksiin, mutta myös tehokas ennaltaehkäisevä hoitomuoto. Hieronta vilkastuttaa aineenvaihduntaa ja verenkiertoa, edistää lihasten toiminnallisuutta ja nivelten liikkuvuutta sekä purkaa lihasjännitteitä.

 • Akupunktio

  Akupunktio on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, mikä on saavuttanut nykyään vakiintuneen aseman lääketieteellisenä hoitomuotona. Fysioterapeutit hoitavat akupunktiolla pääasiassa kipua, särkyä, stressiä ja rentouttavat lihaksia. Hoitosarjan kesto määritellään asiakkaan tilanteen mukaan, mutta akuuteissa vaivoissa jo muutamakin hoitokerta voi antaa avun. Akupunktuurin teho kestää hoitokohteesta riippuen tunneista vuosiin.

 • Liikunta- ja työpaikkaryhmät

  Tornion toimipisteessämme on DBC-Harjoitteluklinikka keskiviikkoisin klo 17–19. Harjoitteluklinikka on tarkoitettu DBC-aktiivikuntoutussarjan käynneille. Järjestämme myös kuntosali-, venyttely-, dystonia- ja kivunhallintaryhmiä. Kussakin ryhmässä on 4–10 henkilöä ja osallistuja saa yksilöllistä täsmäohjausta fysioterapeutiltaan.

 • Tykytoiminta

  Järjestämme tykytoimintaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toiminta on tarkoitettu niille työntekijöille, joilla on toistuvia alaselkä- tai niska, olkapää- tai polvivaivoja, stressiä, unettomuutta tai vaiva, joka ei vaadi yksilöllistä fysioterapiaa, mutta haitta on kohtuullinen ja häiritsee työntekoa. Hoitomuotoina käytämme ortopedista manuaalista terapiaa (OMT), DBC-aktiivikuntoutusta, selkä-, niska- ja olkapää -ja polviklinikkaa, alaraajatutkimusyksikköä, kipupotilaiden kuntoutusta ja psykofyysistä fysioterapiaa. Sisältö räätälöidään yhdessä työnantajan, työterveyshuollon ja fysioterapiayksikön kanssa.

 • Kuntotestaus

  Kuntotestaus on hengitys -ja verenkiertoelimistön kunnon ja liikuntaelinten toimintakyvyn mittaamista. Testi soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita omasta terveydestään ja kunnostaan. Käytössämme on FYSI-Test fyysisen suorituskyvyn arviointiohjelma, joka mahdollistaa suurenkin ryhmän testaamisen ja nopean raportoinnin. Kuntotesti sisältää: peruskyselyllä terveydentilan selvittäminen, kehon koostumusmittauksen, invalidisäätiön lihaskuntotestin, hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykymittauksen polkupyöräergometrillä, tulosten tulkinnan ja ohjeet jatkoharjoitteluun.

 • Alipainehoidot Lympha Touch ja LPG

  Lympha Touch ja LPG ovat alipaineeseen perustuvia laitehoitoja, joita käytetään turvotuksen, reuman, syöpäsairauksien jälkitilojen sekä arpien- ja haavan hoitoon. Leikkauksen jälkitiloissa alipainehoidot nopeuttavat kuona-aineiden poistumista ja vähentävät turvotusta ja notkeuttavat arpikudosta. Lympfa Touch nopeuttaa verenpurkauksien, nyrjähdysten ja lihasrepeytymien, rasitusvammojen ja arpien parantumista ja toimii hyvin lihashuollossa, lihaskalvojen käsittelyssä ja nivelten toiminnan aktivoinnissa. LPG puolestaan on antanut hyviä tuloksia lihasvaurioiden ja arpikudoksen hoidossa. Alipainehoidosta on apua kroonisiin kiputiloihin ja hoitomuoto tuo helpotusta myös psoriasis-potilaille.

 • Shockwave -paineaaltohoito

  Shockwave -paineaaltohoito on nopea ja tehokas hoitomenetelmä lihasten, jänteiden ja nivelten ongelmien hoitoon. Hoitoaiheita ovat mm. lyhentyneet ja kireät lihakset, tenniskyynärpää, polven alue, akillesjänne ja plantaarifaskiitti eli kantavakalvon tulehdus. Parhaat tulokset saadaan, kun Shockwave-hoito yhdistetään manuaaliseen terapiaan ja omaharjoitteisiin.

 • Tuotteet

  Tarjoamme tuotteita hyvinvointisi edistämiseksi. Meiltä saat Tempur-tyynyt sekä ergonomiset sandaalit ja lenkkikengät, selkä-, ylä- ja alaraajatuet, kantakorotukset, jalkavoiteet, terapia- ja pilatespallot, kylmägeelii ja -laastarit, kinesioteippit, vastuskuminauhat, käsipainot sekä lääkinnälliset hoitosukat.