Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön tavoitteena on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukeminen,  perheen voimavarojen vahvistamisen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Työmenetelminä keskustelut ja yhdessä tekeminen, ottaen huomioon lasten ikätasoiset teemat, tukien vanhemmuutta ja arjen sujumista.

                            Jälkihuolto

                            Leiritoiminta

                            Tukihenkilötoiminta