KOTIMAINEN • YKSITYINEN • ITSENÄINEN
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse - kotonakaan!

Yritysesittely

Yritys

Sovea Oy on toukokuussa 2012 toimintansa aloittanut torniolainen yritys, jonka palvelutarjontaan kuuluvat kodinhoito- ja hoivapalvelut, sotainvalidien kodinhoitoapu ja -tukipalvelut, veteraanien kotiin vietävät palvelut (myös veteraanien kotikuntoutus) ja henkilökohtaisen avun järjestämispalvelut.

Sovea Oy tuottaa asiakkailleen laadukkaita palveluja sekä asiakaslähtöisiä, joustavia ja yksilöllisiä ratkaisuja arkisen elämän ja kotona asumisen tueksi. Tämä toteutuu tehtäviinsä perehdytetyn ja riittävän ammattiosaamisen omaavan henkilökunnan toimesta.

Palveluksessasi on ystävällinen, tehtäviinsä motivoitunut henkilökunta, joiden eritysvahvuuksia kotihoidon osalta ovat mm. kodin siivouspalvelu, ruoan valmistus ja leipominen, kodin tekstiilien ompelu ja vaatteiden korjausompelu sekä kodin pienet remontit ja muut talonmiestyöt.

Arvot

  • Asiakaslähtöisyys
  • Keskinäinen kunnioitus
  • Luotettavuus
  • Vastuullisuus
  • Jatkuva palvelujen ja toiminnan kehittäminen

Uusi toimija, pitkä kokemus

Yrityksen perustaja ja päätoiminen yrittäjä, sosiaaliohjaaja Maija Saarenpää on pitkänlinjan sosiaalialan ammattilainen.  Maijan vahvuuksia ovat vanhustyö, sotainvalidi- ja veteraanipalvelut, kotipalvelutoiminta, työnantajatehtävät, työllistämispalvelut ja sosiaalihuollon palvelujen vankka tuntemus. Yli 20 vuotta sosiaalialan eri tehtävissä on luonut hänelle laajan yhteistyöverkoston Lapin alueella mm. kuntien ja järjestöjen keskuudessa.

Sivuhallinta