KOTIMAINEN • YKSITYINEN • ITSENÄINEN
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse - kotonakaan!

Palveluseteli

Voit hyödyntää myös kuntien myöntämää palveluseteliä Sovea Oy:n kodinhoito- ja hoivapalveluihin!

Lisätietoa saat kuntasi kotihoidosta.

 

Tiesitkö?

Palvelusetelillä voit hankkia kuntasi hyväksymältä, laissa asetetut ja muut vaatimukset täyttävältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittu palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle ja on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville.

Sivuhallinta