KOTIMAINEN • YKSITYINEN • ITSENÄINEN
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse - kotonakaan!

Neuvontapalvelut

Oletko ymmälläsi sosiaali- ja terveyspalveluiden ja / tai eri etuusasioiden viidakossa?

Voimme antaa tarvittavaa asiantuntija-apua ”yhden luukun periaatteella” ja auttaa esimerkiksi hakemusten tekemisessä.
Lisätietoa neuvontapalvelustamme saat puh. 045 3140 880.

Neuvontapalvelu / palveluohjaus

Asiakkaan palvelutarpeen kartoitus ja niiden pohjalta

  • tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen piiriin ohjaaminen
  • palvelujen järjestämisessä avustaminen
  • erilaisten etuisuushakemusten täyttäminen (esim. Kelan hoitotuki) tai siinä avustaminen

Luennot ja konsultointi

  • aihealueina mm. kotipalvelutoiminta,  sotainvalidi- ja veteraanikuntoutus- ym. veteraanipalvelut, välityömarkkina-asiakkaiden työllistämis- ja työhönkuntoutuspalvelut

Sivuhallinta