KOTIMAINEN • YKSITYINEN • ITSENÄINEN
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse - kotonakaan!

Henkilökohtainen apu

Toimintakykyä rajoittavan sairauden tai vaikean vamman perusteella voit hakea henkilökohtaisen avun päätöstä asuinkunnastasi. Saatuasi myönteisen päätöksen henkilökohtaisen avun hankkimiseen, voit valita meidät avustajatoimintasi järjestäjäksi joko palveluseteliä käyttäen tai asuinkuntasi voi hankkia avustajapalvelumme ostopalvelusopimuksella.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen ja sen käyttäminen on avun tarvitsijalle aina ilmaista.

Palkanlaskenta

  • henkilökohtaisten avustajien tuntilistojen tarkistaminen
  • palkkalaskelman tekeminen
  • palkanmaksu erikseen sovittavan käytännön mukaan
  • työnantajan lakisääteisten maksujen maksu ja niihin liittyvien kausi- ja vuosi-ilmoitusten tekeminen (mm. verot ja vakuutukset)
  • palkkoihin liittyvä asiakkaiden ohjaus ja neuvonta

Avustajien rekrytointi ja välitystoiminta

  • asiakkaan niin halutessa esittelemme asiakkaalle työntekijäehdokkaita ja osallistumme avustajan valintaan asiakkaan niin halutessa
  • vaihtoehtoisesti hoidamme koko rekrytointiprosessin asiakkaan puolesta

Työvuorojen suunnittelu

  • autamme asiakasta tarvittaessa avustajan työvuorojen suunnittelussa
  • hoidamme työvuorojen suunnittelun tarvittaessa niin, että avustajalle muodostuu mielekäs kokonaistyöaika useamman avustettavan tuntien yhdistämisellä

Sijaisjärjestelyt

  • järjestämme asiakkaalle sijaisen hänen avustajansa loman, sairastumisen tai muun poissaolon ajaksi

Sivuhallinta